Városháza - Hajdúszoboszló

látnivalók Hajdúszoboszlón

Városháza - Hajdúszoboszló

A városháza mai formája 1896-ban a honfoglalás milleniumának évében alakult ki. Ekkor toldották hozzá a Rákóczi út felé eső negyedik szakaszt. Az épület egészét pedig az 1970-es években majd 1998-ban újították fel. Ez utóbbi nyomán a homlokzat színeiben is változatosabb lett.

align= left A régi nádfedeles városháza az 1800-as évek elejére már alkalmatlannak bizonyult a rendeltetésére, ezért a város vezetése úgy döntött, új épületet fog építeni. A református templomot felépítő Rabl Cornelius debreceni mesterrel létre is jött az egyezség. A mester elkészítette a tervrajzot, és 1818. május 20-án "letétetett a fundamentuma a templommal által ellenben építendő városházának."

A "Belső csapszék" helyére emelt egyemeletes épület bejárata az udvar felől volt. Mindkét szint helyiségei előtt bolthajtásos folyosó húzódott. A földszintről a bolthajtások közt felmenő hat oszlop tartotta az emeleti folyosót és a tetőzet udvarra eső szakaszát. A folyosókról nyíltak a hivatali helységek bejáratai. Az emeletre vezető lépcső alatt kapott helyet a fogda. A templom felé néző utcai homlokzat az által, hogy a középső rész, melyben a nagy tanácsterem kapott helyet, egy méternyire kijjebb lett helyezve a másik két falsíktól, az épület hármas tagozódású lett. Az építkezés 3 évet vett igénybe. A munkálatok utolsó szakasza az ablakok üvegezése és a sárkemencék elkészítése volt. Ugyanis a hivatali helyiségeket szalmával, csutkával fűtötték. "Vaskemencék" csak később kerültek a szobákba.

align= right A városháza mai formája 1896-ban a honfoglalás milleniumának évében alakult ki. Ekkor toldották hozzá a Rákóczi út felé eső negyedik szakaszt. Ez ugyanúgy előrébb került, mint a korábbi épület középső része. Ez által nyerte el a városháza homlokzata mai alakzatát. A városháza templom felöli részén 1935-ben egy figyelemre érdemes átalakítás történt. Az egykori strázsamestei szoba feláldozásával itt nyitottak főbejáratot. Az átalakítást, és a díszkapu elkészítésének költségeit Stahler Dániel, helybeli gazdag és előkelő személy vállalta.

align= left Az épület egésze pedig az 1970-es években majd 1998-ban kapott teljes felújítást. Ez utóbbi nyomán a homlokzat színeiben is változatosabb lett. így szemlélhetjük ma a vízszintes tagoltságú, nyugodt hatást keltő, klasszicista elemeket mutató épületet. Az emeleten lévő 4-4 félköríves ablak közt ugyanannyi korinthoszi féloszlop helyezkedik el. Fölöttük a tető szegélyeként alacsony, hat szakaszra osztott, áttört kőkorlát húzódik. Esti fényszórós megvilágításban a 190 esztendős városháza különösen szép látványt nyújt.
Település ismertető
  • Hajdúszoboszló

    Hajdúszoboszló az Alföld északi részén, Budapesttől 200 km-re található. Szoboszló környékén három jellegz...

Szállások Hajdúszoboszlónés környékén